ALUMINIS I VIDRES ARG

ALUMINIS I VIDRES ARG és una empresa especialitzada en la manufactura, col·locació i manteniment de tota mena de vidres per a la llar, comerços i indústries. Tenim una nau pròpia de 250 m2 amb la maquinària necessària i una plantilla de vuit operaris per oferir un servei de qualitat, precís i ràpid, i amb la logística garantida per la nostra flota de vehicles industrials equipats exclusivament per al transport de manufactures del vidre i l’alumini.

Què fem

Fem treballs de vidre i alumini de tota classe per a la teva llar, comerç o indústria: tallar, manufacturar, construcció de portes d’entrada, finestres, tancaments de galeries, sostres, persianes mallorquines, reixes i ballestes, persianes i mampares, entre d’altres.

També tenim un servei urgent de substitució de vidres per fer front a les emergències dels clients corporatius o iniciar la reparació dels sinistres que es gestionen per compte de les companyies asseguradores clients de GRUP CLAU.

Tenim una experiència contrastada de més de 20 anys en la gestió integral de sinistres. Sanegem l’espai i el protegim amb un vidre provisional o definitiu.