Exterior d’un habitatge unifamiliar a La Selva del Camp

CBR Construccions va dur a terme una sèrie d’actuacions en una llar unifamiliar situada al municipi de La Selva del Camp, a la comarca del Baix Camp.

Els treballs de millora van incloure la col·locació d’un sòcol ceràmic amb un revestiment impermeable que posseeix un baix poder de transmitància tèrmica i acústica.

Així mateix, des l’equip de CBR Construccions vam instal·lar un nou paviment de gres porcel·lànic antilliscant, a més de tancar el mur exterior per tal d’aconseguir una major continuïtat visual.