Reforma integral a Caseres

L’any 2018, i després d’un terrible incendi que va malmetre la major part d’aquesta casa de Caseres, un municipi de la comarca de la Terra Alta, CBR Construccions GRUP CLAU vam iniciar un gran projecte de reforma integral.

Els treballs a la primera planta van consistir en habilitar un espai obert i diàfan que inclogués la cuina i el menjador. Al segon pis, la reforma es va centrar en un bany i la instal·lació de parquet a tota la planta. El projecte de la tercera planta va incloure un altre bany i la restauració de les bigues de fusta, ja existents.

Finalment, es va procedir a restaurar la fatxada de l’edifici, que va quedar molt afectada per l’incendi.